Støttepuder til drejetårn, så borger står mere sikkert